-

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00 
مطالب و اطلاعات حقوقی
تاریخ انتشار: شنبه 29 خرداد 1400
مفهوم خلع ید و مراحل انجام آن

 مفهوم خلع ید و مراحل انجام آن

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 2190

 

دادخواست خلع ید

خواهان : امیر ..... نام پدر : رضا   به نشانی : تهران.خیابان شهرآرا .......... .
خوانده : پرستو ..... نام پدر : محسن   به نشانی : تهران.خیابان ستارخان .......... .

وکیل : 

تعین خواسته و بهای آن : 

1- خلع ید از پلاک ثبتی .... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از .... فرعی از اصلی مذکور واقع در خیابان ستارخان مقوم به ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

2- مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات :

۱- وکالت نامه به شماره ..... مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۴ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۹۵۰۰۰ ریال باطل شد
۲- پلاک ثبتی به شماره .... فرعی از .... اصلی ..... دارای ارزش منطقه ای به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال
۳- سند مالکیت به شماره ..... 

شرح دادخواست خلع ید

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام

 احتراما به استحضار می رساند : کپی سند مالکیت پیوست موکل و خوانده هر کدام مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی ... فرعی از.... اصلی مفروز و مجزی شده از .... فرعی از اصلی مذکور قطعه ‎۵٩‏ تفکیکی واقع در خیابان ستارخان ....... می باشد که خوانده مدتی است بدون اذن موکل در تمام پلاک ثبتی موصوف تصرف دارد .لذا با تقدیم این دادخواست موکل عدم اذن در تصرف به ایشان اعلام و از سوی دیگر به دیلل عدم قابیلت تفکیک وافرآز پلاک موصوف تقاضای خلع ید ملک موصوف مورد استدعاست .

آدرس ملک : خیابان ستارخان .......... .

 

 

رای دادگاه خلع ید 

پرونده کلاسه : ....

مرجع رسیدگی : شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران

تصمیم نهایی شماره : .....

خواهان : آقای امیر ..... فرزند رضا با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ......... .

خوانده : خانم پرستو .... به نشانی تهران- خیابان ستارخان ....... .

خواسته ها: 1- خلع ید   2- مطالبه خسارت دادرسی 

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده، دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

 متن رای دادگاه خلع ید

در خصوص آقای امیر ..... فرزند رضا با وکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت خانم پرستو .... به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی .... فرعی از .... اصلی مفروز و مجزی شده از ...  فرعی از اصلی مذکور واقع در خیابان ستارخان ........ مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مدارک استنادی خواهان پاسخ استعلام ثبتی و احراز مالکیت خواهان و رد دفاع وکیل خوانده در خصوص اذن موکل وی در تصرف  ملک با توجه به طرح دادخواست بر فرض ضحت ادعای وکیل خوانده بر دادن اذْن به موکل وی به صرف طرح دادخواست خواهان از اذن خود عدول نموده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماده ۳۰۸و۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۹9۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی حکم به محکومیت خوانده به خلع ید مشاعی از ملک فوق الذکر و پرداخت مبلغ ۱/۱۵۰/۰۰۰ رنیال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی له خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد ‏

دادرس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 

لایحه تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده خلع ید

ریاست محترم و مستشاران معزز دادگاه تجدیدنظر استان تهران
باسلام

احتراماً ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مراتب وکالت خویش را از سرکار خانم پرستو ..... اعلام و نسبت به دادنامه شماره .... تنظیمی در تاریخ ۹۳/۱۱/۵ از شعبه ۱ مجتمع قضایی شهید مدنی که در تاریخ 94/12/22 ابلاغ گردیده است مراتب تجدیدنظر خواهی موکل را ظرف مهلت مقرر قانونی به استحضار می رساند ؛

 

1-  مستند دعوای خلع ید مقررات غصب قانون مدنی (مواد۰۸الی۳۲۷) است و خاص موردی است که عنصر عدوان یعنی غیرقانونی بودن و یا بدون مجوز بودن وجود داشته باشد. در موردی که مالک مشاعی به شریک خود و مالک مابقی ملک مشاع اذن و اجازه تصرف می دهد. مفهوم غصب و عنصر عدوان و غیر قانونی و بدون مجوز بودن مصداق پیدا نمی کند.

2- موکل همسر خواهان بوده است و به همراه فرزند مشترک خواهان و موکل (خانم ترانه .... که ۱۷ سال دارد) از تاریخ ‎٩۴/۵/۱۲‏ در ملک موصوف زندگی می کنند. نکته قابل اشاره اینکه شخص خواهان, ملک را جهت استفاده و زندگی موکل و فرزند مشترکشان آماده نموده و با پرداخت بیست میلیون تومان از پول پیش قرارداد اجاره و خارج نمودن مستاجر از ملک موصوف، آن را جهت استفاده در اختیار موکل قرارداده است. لازم به ذکر است الباقی پول پیش مستاجر که بیست میلیون تومان است را نیز پدر موکل به مستاجر پرداخته است و کپی چک به نام مستاجر و همچین برگ درخواست. صدوز چک بنا بر درخواست پدر موکل به نام مستاجر خانم تارا ....) صورت پذیرفته نیز مستند این ادعاست.

3- جنای آقای پیام ...... خانم ها فیروزه ...., رویا ...., و تبسم..... شاهد کلیه مراب فوق می باشند که در صورت صلاحدید آن مرجع محترم با اتبان سوگند حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه محترم می باشند.

4- دادگاه محترم بدوی در رای خود تصریح نمودن که طرح دادخواست خلع ید به منزله رجوع از اذن بوده است حال بر فرض صحت این مطلب طرح دعوای خلع ید فاقد وجتاهت قانونی است و چون تصرف موکل مسبوق به اذن تجدیدنظرخوانده بوده است فلذا می بایست با طرح دعوای تخلیه نسبت به باز پس گیری ملک اقدام نمایند چرا که همانطور که ذکر شد عنصر دعوای خلع ید، غیر قانونی و بدون مجوز بودن است و وجود اذن و جواز تصرف از سوی تجدیدنظر خوانده باب طرح دعوای خلع ید را با مانع مواجه می نماید.

فلذا با عنایت به مراتب فوق و با استناد به دلایل و مدارک موجود که همگی دال بر وجود اذن از سوی تجدیدنظر خوانده بر تصرف موکل است تقاضای نقض دادنامه بدوی و صدور اوامر مقتضی مورداستدعا می باشد.

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی ملکی برای خلع ید

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
دسته بندی مطالب و مقالات
امور حقوقی و قراردادها
دعاوی ملکی و غیر منقول
انحصار وراثت - ارث - وصیت
دعاوی خانواده و امور حسبی
امور کیفری - جرایم و مجازات ها
دعاوی تجاری - تجار و شرکت ها
دعاوی اداری و روابط کار
مطالب و موضوعات مهم
Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.