-

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00 
مطالب و اطلاعات حقوقی
تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400
مطالبه اجور معوقه - اجاره های عقب افتاده آپارتمان مسکونی

 مطالبه اجور معوقه - اجاره های عقب افتاده آپارتمان مسکونی

عنوان خواسته و شکایت موجر یا مالک از مستاجر در خصوص اجاره بها و مبالغ اجاره که مورد غفلت مستاجر قرار گرفته و پرداخت نمی شود عبارت است از مطالبه اجور معوقه یا مطالبه اجاره های عقب افتاده.این درخواست بنا بر ارزش و میزان خواسته حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مورد رسیدگی قرار می گیرد.گاهی به اشتباه دادگاه صالح برای رسیدگی به مطالبه اجور معوقه با این توجیه که منشأ آن یک مال غیر منقول است، دادگاه محل وقوع ملک معرفی می شود در حالیکه اجاره بها یا اجاره های عقب افتاده در واقع بدهی مستاجر به موجر است.فرض صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک در خصوص موضوع مشابه اجرت المثل ایام تصرف ملک صادق اشت.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 5561

 

دادخواست مطالبه اجور معوقه

خواهان :

1- آقای  آرش . م    نام پدر : محسن   محل اقامت : خیابان جردن ................ .

2- آقای  آرمین . م   نام پدر : محسن   محل اقامت : خیابان جردن ................ .

3- خانم  مینا . م      نام پدر : محسن   محل اقامت : خیابان جردن ................ .

4- خانم  مریم . چ    نام پدر : محسن   محل اقامت : خیابان جردن ................ .

خوانده :

1- آقای علیرضا .ح    نام پدر : حسن  محل اقامت : خیابان جنت آباد ............. .

وکیل یا نماینده  قانونی : آقای .........

خواسته :

1- مطالبه اجور معوقه (مطالبه اجور معوقه از تاریخ 96/10/08 الغایت 97/08/10 به انضمام کلیه هزینه های قانونی و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل) به مبلغ 48/000/000 ریال

2- مطالبه خسارت (مطالبه خسارت روزانه از تاریخ 97/08/10 مقوم به مبلغ 50/000/000 ریال لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه هزینه های قانونی و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ) به مبلغ 50/000/000

3- تامین خواسته (بدواً صدور قرار تامین خواسته به صورت اجرا قبل از ابلاغ)

دلایل و منضمات :

1- گواهی حصر وراثت به شماره .... مورخ 91/12/15

2- برک ارززیابی املاک مالیات بر ارث به شماره ....

3- اجاره نامه به شماره .....

4- وکالتنامه محضری به شماره .....

5- نامه سازمان توسعه مسکن تهران به شماره ....

6- وکالتنامه به شماره ... مورخ 97/09/11 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 21/500 ریال باطل شد.

شرح دادخواست مطالبه اجور معوقه 

ریاست محترم شورای حل اختلاف تهران

با سلام و احترام

به استحضار عالی می رساند موکلین به موجب قرارداد اجاره 06/10/96، شش دانگ یک آپارتمان واقع در تهران خیابان نیایش .... را به خوانده محترم اجاره داده اند با توجه به اینکه خوانده محترم اجاهر بهای 4 ماه را پرداخت ننموده و از دهم آبان ماه 97 نبز به علت انقضای مهلت قرارداد، طبق قرارداد باید روزانه مبلغ صد هزار تومان خسارت پرداخت نماید، صدور حکم مقتضی مبنی بر پرداخت اجور معوقه  و نیز خسارات روزانه به مبلغ صد هزار تومان از دهم آبان لغایت، اجرای حکم به انضمام کلیه هزینه های قانونی و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.بدواً صدور قرار تامین خواسته به صورت اجرا قبل از ابلاغ مورد استدعاست.

 

 

رای دادگاه مطالبه اجور معوقه 

پرونده کلاسه : .........

شعبه : 207 مجتمع شماره پنج شوراي حل اختلاف شهر تهران

خواهان ها :

1- آقای  آرش . م    نام پدر : محسن   محل اقامت : خیابان جردن ................ .

2- آقای  آرمین . م   نام پدر : محسن   محل اقامت : خیابان جردن ................ .

3- خانم  مینا . م      نام پدر : محسن   محل اقامت : خیابان جردن ................ .

4- خانم  مریم . چ    نام پدر : محمدصادق به وکالت از آقای مسعود محمدی به نشلنی : میدان فاطمی -میدان گلها.

خوانده: آقای علیرضا ...... نام پدر : حسن  به نشاني : تهران - خیابان جنت آباد جنوبي .......... .

خواسته ها:

1- مطالبه خسارت

2- مطالبه اجور معوقه

متن رای دادگاه مطالبه اجور معوقه :

در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی خواهان ها ارش، آرمین و مینا همگی به شهرت (م) و مریم .چ با وکالت آقای مسعو محمدی به طرفیت خوانده علیرضا.ح به خواسته مطالبه اجور معوقه به مدت 6 ماه از قرار ماهیانه شانزده میلیون ریال و هفده روز به مبلغ نهصد و شش هزار ششصد و شصت و شش هزار ریال اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ واریز ودیعه به صندوق دادگستری در 97/11/27 الی 97/12/4 به مدت هشت روز به مبلغ هشت میلیون ریال به استناد مدارک موجود در پرونده و رونوشت مصدق قرارداد اجاره فی مابین به شماره .... مورخ 96/8/9 که حاکی از روابط استیجاری میان طرفین دعوی میباشد ونیز استماع اظهارات خواهان در صورتجلسه مورخ 97/12/4 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی علیرغم ابلاغ قانونی و اينکه نامبرده هیچگونه لایحه و یا دفاعیه ای مینی بر بری ذمه بودن خویش به شعبه ارائه و اقامه ننموده است لذا شورا خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94/8/10 و مواد 10 و بند 3 ماده 490 قانون مدنی و ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 وموادد 5199198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد و سیزده میلیون و شصت و شش هزارو ششصد شصت ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتصد و سی و یک هزار و هشتصد ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل حق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام میدارد.رای صادره غیایی و ظرف مدت بیس روز یس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی تهران میباشد.

شعبه 207 مجتمع شماره پنج شوراي حل اختلاف شهر تهران

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.