-

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00 
مطالب و اطلاعات حقوقی
تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 فروردین 1400
ابطال مبایعه نامه و معامله فروش آپارتمان

 ابطال مبایعه نامه و معامله فروش آپارتمان

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 8615

 

دادخواست ابطال مبایعه نامه

خواهان : آزاده ..... فرزند : حسین   محل اقامت : تهران- خیابان توانیر ......... .

خوانده : محسن ...... فرزند : محمد   محل اقامت : تهران- یوسف آباد ........ .

تعیین خواسته و بهای آن :

1- ابطال مبایعه نامه (مال غیر منقول) (ابطال مبایعه نامه مورخ 12 اردیبهشت 1391 و الزام خوانده به استرداد مبلغ (یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در ضلع شمال شرقی طبقه دوم پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 3 ثبتی تهران به نشانی تهران یوسف آباد) به جهت بطلان معامله) مقوم به 510/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 35/500/000 ریال

2- مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات : 

1- وکالتنامه وکیل

2- مبایعه نامه

شرح دادخواست ابطال مبایعه نامه  :

ریاست محترم دادگستری تهران

با سلام و احترام

احتراماً به استحضار میرساند که موکل در تاریخ 12 اردیبهشت 1391 بر اساس مبایعه نامه عادي پیوست , اقدام به فروش يك واحد آپارتمان مسكوني به خوانده محترم نموده است. متعاقب انعقاد مبایعه نامه اختلافات فراواني فیمابین طرفین در خصوص مفاد مبایعه نامه مذکور ایجاد گردیده است. چرا که اولا در ماده 3 مبایعه نامه , در خصوص ثمن معامله و چگونگي پرداخت آن اختلافاني بوجود آمده که منشا این اختلافات جهل در عوضین - جهل در ثمن معامله- میباشد , زیرا نه تنها ثمن هر متر مربع از آپارتمان مورد معامله مشخص نیست بلکه زمان پرداخت آن نیز نا مشخص و غیر معلوم است که مع الاسف موکل بدلیل نداشتن دانش حقوقي مبادرت به انعقاد چنین مبایعه نامه اي نموده است. ثانیاً در بند2 ماده 5 قرارداد مذکور, براي فروشنده شرط خياري قرار داده شده که مدت آن به هیچ وجه مشخص نشده و به فروشنده اختیار داده تا هر زمان که خواست(بدون ذکر مدت این خیار) مبایعه نامه را فسخ نماید . نظر به مراتب فوق و باعنایت به اولا مجهول بودن ثمن معامله و انیا به جهت اینکه براي خیار شرط مدت معین نشده است و مستندا به مواد338 و 401 از قانون مدني صدور حکم به ابطال مبایعه نامه موصوف مستدعي است. ضمنا از آنجا که موکل با انعقاد مبایعه نامه اقدام به تحویل مورد معامله به خوانده نموده است مستندا به ماده 366 قانون مدني الزام خوانده به استرداد مببع (آپارتمان مذکور) به انضمام کلیه خسارات دادرسي مورد استدعا مي باشد.

 

رای دادگاه ابطال مبایعه نامه

پرونده کلاسه : .....

شعبه : ۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

خواهان : آزاده ..... فرزند : حسین   محل اقامت : تهران- خیابان توانیر ......... .

خوانده : محسن ...... فرزند : محمد   محل اقامت : تهران- یوسف آباد ........ .

خواسته ها :

1- مطالبه خسارت دادرسی

2- ابطال مبایعه نامه [مالی غیرمنقول)

گردشکار _ خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطر فیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق الیاده - مقرر دادگاه بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را
اعلام وبشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید :

متن رای دادگاه ابطال مبایعه نامه

در خصوص دعوای خانم آزاده .... با وکالت مسعود محمدی بطرفیت محسن ..... با وکالت خانم ..... به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۹۱/۲/۱۲ و الزام خوانده به استرداد مبیع (یک دستگاه واحد آپارتمان پلاک ثبتی .... فرعی از .... اصلی و مطالبه خسارت دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان با استناد به مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۱/۲/۱۲ بیان داشته بلحاظ مجهول بودن ثمن معامله و نیز برای خیار شرط مدت معین نشده است.تقاضای صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه مورد استنادی را نموده است.دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه ادعای مجهول بودن ثمن معامله وارد نبوده و در خصوص ادعای عدم تعیین مدت برای خیار شرط نظر به اینکه تاریخ پرداخت الباقی ثمن در مبایعه نامه مشخص نمی باشد و این عدم مشخص بودن تاریخ ذاتاً حق فسخ برای خواهان ایجاد نمی نماید تا نوبت به عدم معین بودن تاریخ فسخ برسد.در نتیجه به نظر این دادگاه دعوای خواهان مبنی بر اداله قانونی وجاهت قانونی نداشته و به عبارتی تاریخ و مدت حق فسخ فرع بر تعیین مدت پرداخت الباقی ثمن می باشد که در نحن ما فیه مشخص شده است، لذا دادگاه دعوای خواهان را به استناد موارد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر خواهی استان است.

 

]
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.