تماس و مشاوره
86095462 - 021
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 فروردین 1399
پرونده عملی تحویل مبیع و مورد معامله

 پرونده عملی تحویل مبیع و مورد معامله

امتیاز: Article Rating

متن دادخواست تحویل مبیع و مورد معامله

مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه حقوقی
خوانده : محمد رضا  ...................
خواهان : علیرضا ................. 
شماره پرونده :  .......................

 

موضوع دادرسی : تحویل مبیع ( زمین )

متن دادخواست تحویل مبیع و مورد معامله :
محمد رضا ............. خواستی به طرفیت علیرضا ........ مطرح نموده است و اظهار نموده بنابراین قولنامه عادی مورخه 80/5/30 پدر ایشان مرحوم بهمن ............ از خوانده دعوی میزان 500 متر مربع زمین با مشخصات ثبتی 49 فرعی از 182 اصلی بخش یک خریداری نموده است و ثمن معامله را نیز به ایشان پرداخت نموده است زمین موصوف هنوز ساخته نشده و به صورت زمین باقی است اما افراد متعددی بر روی آن ادعای مالکیت دارند تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به تحویل مبیع دارم. 

 

 

 

گردشکار تحویل مبیع و موضوع عقد :

پس از ثبت دادخواست به شعبه سوم دادگاه حقوقی ارجاع میگردد خواهان به پیوست داد خواست خود فقط یک قولنامه عادی ضمیمه نموده است. دادگاه پرونده را ملاحظه و مرقوم می دارد: خواهان دلیل ذینفع بودن خود را ارائه نماید. دفتر اخطار رفع نقص برای خواهان ارسال می دارد در ظرف مقرر خواهان گواهی حصر وراثتی را به دفتر دادگاه تسلیم نموده است.

با این شرح که مرحوم بهمن.ق  دارفانی  را وداع گفته و آقای محمدرضا.ق........ صدور گواهی حصر وراثت  را خواستار است و ورثه حین الفوت او عبارتند از:
محمد رضا .......... ، مرضیه ..........، راضیه .............، فاطمه ....... همسر متوفی گواهی حصر وراثت ارائه شده بیانگر ذینفع بودن خواهان است، دادگاه دستور تعیین وقت صادر می نماید مورخه 93/6/8 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین است. 

 

 

صورتجلسه دادگاه تحویل مبیع و مورد معامله :

در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل است طرفین حضور دارند ملک موصوف دارای سندی مشاعی است که یکی از مالکین آن علیرضا ............. است دادگاه خطاب به خواهان چه اظهاراتی دارید؟ در هر موقع که به سرزمین می رویم افرادی مزاهم ما می شوند ادعای مالکیت می کنند به تازگی از اطراف هم فهمیدیم که روی زمین ما پروانه ساختمان هم گرفتند در آن مناطق زمین نساخته زیاد است ولی ما نمی توانیم زمین خود را تصرف کنیم دادگاه خطاب به خواهان آیا خانمها فاطمه ........، راضیه و مرضیه.ق در قید حیات هستند ؟ بلی دادگاه خطاب به خوانده شما چه اظهاراتی دارید خوانده در پاسخ اعلام می دارد بنده سالیان قبل ملک را به پدر ایشان فروختم و تحویل هم دادم اگر نساخته مقصر خودشان بودند. 

 

 

متن رأی دادگاه تحویل مبیع و موضوع عقد :

دادگاه نظر به اینکه مالکین ملک مورد تقاضا ورثه مرحوم مهدی ........ هستند و بنا به گواهی حصر وراثت ارائه شده علاوه بر خواهان بقیه ورثه نیز باید اقدام به طرح و دعوی می نمودند و دعوی با این کیفیت قابل طرح نبوده است مبادرت به صدور قرار رد دعوی می نماید. 

 

 

نظر نهایی در خصوص تحویل مبیع و موضوع عقد :

رأی صادره بر طبق موازین قانون است به نظر می¬رسد مالکین مشاع برای احقاق حق یا باید همگی طرح دعوی کنند یا اینکه طرف دعوی واقع شوند و وحدت ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز موید این امر است که رأی بر فرض صدور قابلیت اجرا نداشته است لذا در این حالت باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود که این کار صورت نپذیرفته است. اما دادگاه از عنوان کلی قرار رد دعوی استفاده نموده است که البته این امر معمول است ولی دادگاه در مورد حیات سایر ورثه نیز از خواهان سئوال نموده است که به نظر می رسد شاید دلیل آن این بوده است که دادگاه فرض نموده ممکن است سایر ورثه نیز فوت نموده باشند و خواهان تنها ذینفع منحصر باشد لکن به نظر می¬رسد چنین پرسشی وجهی نداشته باشد و امکان اینکه ورثه منحصر سایر ذینفع نیز خواهان باشد بسیار کم است مضافاً اینکه دادگاه در این خصوص تکلیفی نداشته و با این سئوال کمی از وظایف خود منحرف شده است، هر چند که این موضوع تأثیری در رأی صادره نداشته است.

 

 


مطالب مرتبط با عقد بیع و قراردادها :

1- معرفی عقد بیع و خرید و فروش

2- الزام به تنظیم سند رسمی، نکات مهم نمونه دادخواست

3- شرایط اساسی صحت معاملات، انواع عقود و معاملات

4-  تحویل ملک به مالک توسط مستاجر و تامین دلیل

5- مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد،وکیل متخصص قرارداد

 


 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
reyhan
شنبه, 13 اردیبهشت,1399
test
https://www.iranlawyer.net/
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
کلید واژه ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.