-

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00 
تاریخ انتشار: یکشنبه 05 مرداد 1399
وکیل برای تصادف رانندگی و صدمه بدنی غیر عمدی

 وکیل برای تصادف رانندگی و صدمه بدنی غیر عمدی

جرایم ناشی از تصادف رانندگی از نظر کیفری اصولاً جرایم خطایی یا خطعی یا خطای محض هستند یعنی مرتکب نه قصد فعل آسیب زدن و نه قصد ایراد ضرب و جرح و قتل را دارد و نه رانندگی نوعاً عملی کشندده است.با این وجود اگر راننده مقررات و نظامات رانندگی را رعایت نکند عمل وی به همین دلیل در زمره جرایم غیر عمد یا شبه عمد قرار می گیرد.به همین دلیل است که در تقسیم بندی حقوق دانان این نوع جرایم نه خود جرایم شبه عمد بلکه در حکم شبه عمد دانسته شده است.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 9929

 

پرونده تصادف رانندگی، صدمه بدنی غیر عمدی 

شکواییه تصادف رانندگی

دادگاه : شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی 
کلاسه پرونده :  ...................
وقت رسیدگی : 95/7/17
شاکی : ساناز .....................
متهم : مصطفی ...............

اتهام : ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر تصادف رانندگی

گزارش نیروی انتظامی تصادف رانندگی
احتراماً به استحضار میرساند: درساعت 8:00 درحین مأموریت درحال تردد درخیابان طالقانی یک مورد تصادف جرحی فیمابین خودروی 206 به شماره ............ــ تهران س  به رانندگی مصطفی....  وعابر پیاده خانمی بودند که جهت مصدومیت به بیمارستان دلالت داده شده مراتب جهت اطلاع به عرض میرسد.

 

 

برگ تحقیق از شاکی صدمه بدنی غیر عمد

نحوه تصادف خود را بیان کنید؟ ج ـ به هنگام خروج ازدادگستری درکنار پیاده رو درحال حرکت بودم که ناگهان یک پیکان از پشت سر به من زد ومن درحال حرکت به سمت میدان ارک بودم که این اتفاق افتاد.
س ـ آیا به پزشک قانونی می روید؟ ج ـ بله
س ـ آیا از کسی شکایت دارید؟ ج ـ بله
س ـ اظهارات خود را گواهی کنید؟  اثر انگشت

برگ تحقیق از متهم(نیروی انتظامی)
علت تصادف خود را بیان کنید؟ به سمت میدان ارک حرکت میکردم که یک خانم از طرف شرق خیابان به سمت غرب خیابان یک دفعه وارد شده است و با او برخورد کردم.
س ـ آیا گواهی نامه دارید؟ ج ـ بله
اظهارات خود را گواهی کنید؟ امضاء
گزارش نهایی انتظامی درمورخه 95/6/20 به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال و به شماره ............ دررایانه ثبت وبه شعبه 4 دادیاری ارجاع گردید.

 

 

 

نظریه پزشکی قانونی تصادف رانندگی

احتراماً عطف به نامه شماره ............ مورخ 95/6/21 خانم ساناز دربیمارستان امداد کرمان معاینه شد نتیجه بشرح ذیل اعلام میگردد. شکستگی با جابجایی شاخ فوقانی استخوان عانه ای درسمت چپ مشهود است که دراثر اصابت جسم سخت طی روز جاری ایجاد گردیده است.
مدت درمان اززمان حدوث سه ماه با معاینه مجدد تعیین میگردد.

 

نظریه مجدد پزشکی قانونی

احتراماً عطف به نامه شماره .......... مورخ 95/6/30 از خانم ساناز .............. معاینه شد نتیجه به شرح ذیل اعلام میگردد.
شکستگی با جابجایی شاخ فوقانی استخوان عانه ای لگن درسمت چپ بصورت معیوب بهبود یافته است.
مدت درمان قطعی اززمان حدوث سه ماه تعیین ودرحال حاضر خاتمه یافته اعلام میگردد.
ارش شکستگی با جابجایی استخوان عانه ای لگن به میزان پانزده درصد از دیه کامله تعیین می گردد.
قرار مجرمیت متهم درمورخه 95/7/2 صادر و نهایتاً منجر به صدور کیفرخواست به شماره 1490 گردید.
کیفرخواست بهمراه پرونده دردفتر کل به شماره ........ ثبت وجهت رسیدگی به شعبه 110دادگاه عمومی کیفری ارجاع گردید.
به تاریخ 95/7/17 شعبه 110 دادگاه کیفری دروقت مقرر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل وپرونده کلاسه فوق تحت نظر است نماینده دادستان حضور دارند وشاکی اظهار میدارد تقاضای مجازات متهم را دارم......
دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمود:

 

 

 

رأی دادگاه - تصادف رانندگی - صدمه بدنی غیر عمد

درخصوص شکایت خانم ساناز ............ علیه متهم دائر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی دراثر تصادف رانندگی با بررسی محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی شکایت شاکی ، نظریه پزشکی قانونی ونظر افسر کاردان فنی تصادف که مصون از اعتراض باقی مانده وکیفرخواست دادسرای عمومی وانقلاب واقرار صریح متهم بزه انتسابی به نامبرده محرز است دادگاه با استناد ماده 717 قانون مجازات اسلامی و بند یک ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین متهم را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس درحق دولت محکوم می نماید همچنین باستناد مواد 294، 295، 297، 302، 304، 367 قانون مجازات اسلامی متهم را بابت ارش شکستگی استخوان عانه ای لگن به میزان پانزده درصد دیه کامل درحق شاکیه محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
                                     

 

نظر نهایی تصادف رانندگی و صدمه بدنی

تحقیقـات درخصـوص پـرونده فـوق صحیحـاً انجـام شده ومطلب خـاص ومهمـی دراین موضـوع بـه نظـر نمـی رسد؛ قـاضی محتـرم با تـوجه به نظـریه افسـر کـاردان فنـی راهنمـایی و رانندگـی واقــرار صـریح متهـم به قبـول بـزه ارتکـابی و نظـریه پـزشکی قانونی درخصوص میزان مصدومیت شاکـی؛ رأی خـود را صـادر نمـوده است.

 

 

مطالب مرتبط با تصادف رانندگی و صدمه بدنی :

1- جرم نزاع و ضرب و جرح عمدی

2- دعوا، ضرب و جرح، درگیری، قصاص، وکیل کیفری

3- پرداخت دیه و ارش و ضمانت اجرا و راههای الزام

4- قصاص نفس، قصاص عضو و شرایط قصاص

5- نمونه شکوائیه و رای کیفری تهدید،توهین و افتراء

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.